Ansökan

Ansökan om bidrag sändes till Sparbanksstiftelsen Vimmerby.
I din ansökan skall du utförligt presentera och beskriva ditt projekt. Tänk på att redovisa budget, finansiering, eventuellt övriga intressenter samt projektbeskrivning och målformulering.

Stiftelsens styrelse sammanträder minst varannan månad under året och tar då beslut i de inkomna ansökningarna. I beslutet tar styrelsen ställning till en eventuell medverkan i projektet och om bidragets storlek. Styrelsens beslut går inte att överklaga.

Den som beviljats bidrag har skyldighet att till styrelsen i den omfattning som beslutats redovisa utveckling och uppnådda resultat i det av stiftelsens stödda projektet. Stiftelsen förbehåller sig också rätten att återkalla eller ändra fattade beslut om projektet inte utvecklas enligt överenskommen plan eller i strid med de förutsättningar som fanns när beslutet fattades.

Frågor kan ställas till
Ulf Berg 070-5413889 eller e-post ulf@sparbanksstiftelsenvimmerby.se
Stig Bäck 0492-425 10 eller e-post vimmerbyjuristbyra@telia.com
Håkan Schultz 0492-161 02 eller e-post hakan.schultz@vimmerbytidning.se

Ansökan skickas till
Sparbanksstiftelsen Vimmerby
c/o Vimmerby Juristbyrå
Storgatan 50, 598 37 Vimmerby

Ansökan om bidrag

Du har väl inte missat att du hittar ansökan direkt på webbplatsen.

 
Sparbanksstiftelsen Vimmerbyc/o Vimmerby Juristbyrå
Storgatan 50
, 598 37 Vimmerby
Tel. 0492-425 10

Producerad av Mindbite