Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet genom att som aktieägare i Vimmerby Sparbank verka för att Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas.

Utöver syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom Vimmerby kommun.

Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av ekonomiska bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Huvuddelen av pengarna används till bidrag, en mindre del till stipendier.

Ansökan om bidrag

Du har väl inte missat att du hittar ansökan direkt på webbplatsen. Till Ansökan

 
Sparbanksstiftelsen Vimmerbyc/o Vimmerby Juristbyrå
Storgatan 50
, 598 37 Vimmerby
Tel. 0492-425 10

Producerad av Mindbite