Välkommen till Sparbanksstiftelsen

Vimmerby är en kreativ småstad, präglad av företagssamhet och handel. Läget mitt i Småland gör att många vägar leder hit och staden är ca tre timmars bilresa från landets större städer. I Vimmerby finns miljöer som starkt knyter an till Astrid Lindgrens författarskap. Det var ju här hon föddes och växte upp.

Sparbanksstiftelsen Vimmerby har två viktiga uppdrag, dels att vara en aktiv ägare till Vimmerby Sparbank, dels att fördela medel till idéer och projekt, som är bra för Vimmerby och dess invånare.

Som huvudägare till Vimmerby Sparbank, får vi utdelning på våra aktier. Det som är unikt för oss är att den utdelningen stannar kvar i bygden. Vi delar varje år ut medel till lokala projekt, som är bra för oss i Vimmerby. Pengarna skall ge oss ett starkare näringsliv, bättre utbildning, mer forskning och fler upplevelser inom kultur och idrott.

Läs mer om stiftelsen och hur du kan ansöka om bidrag under respektive rubrik i menyn.

Sedan 2011 har bidrag till ett värde av 8 585 901 kr delats ut
Beviljade bidrag

Nästa styrelsemöte
2024-05-23

Ladda ner våra broschyrer