Bidrag

Sparbanksstiftelsen har möjlighet att stödja projekt inom områdena näringsliv, utbildning, forskning, kultur och idrott. Alla fysiska eller juridiska personer, föreningar eller andra organisationer med projekt inom de områdena som anges nedan och som verkar inom Vimmerby kommun kan ansöka om bidrag. Bidrag kan sökas under hela året och delas ut flera gånger årligen.

Inom näringslivet ges bidrag till sådana initiativ och projekt som skapar förutsättning för utveckling inom näringslivet. Målet skall vara att främja företagsamhet, skapa tillväxt och arbetstillfällen. Projektet skall ha karaktär av nysatsning där nytänkande eller ungt företagande prioriteras.

Inom utbildning ges bidrag till verksamhet som syftar till att tillgodose individernas olika inlärningsstilar och som idag ligger utanför den konventionella undervisningen.

Inom forskning ges bidrag till projekt vars syfte är att öka kunskapen om vår närmiljö och dess framtid. Forskning som belyser de mekanismer som påverkar förutsättningarna för vår bygds utveckling ses positivt.

Inom kultur ges bidrag till nya aktiviteter och nysatsningar som stimulerar kulturklimatet
i Vimmerby kommun. Framför allt skall kulturarbete som aktivt medverkar till ett rikt och aktivt kulturliv i kommunen stödjas och uppmuntras.

Inom idrott ges bidrag till projekt som ökar möjligheten för föreningar att ge kommunens invånare meningsfulla aktiviteter. I första hand ges bidrag till projekt som kompetensmässigt utvecklar och skapar en god ledarstab inom ungdomsidrotten.

Information om tidigare utgivna bidrag hittar du under fliken Beviljade bidrag samt även  i Vimmerby Sparbanks nyhetsbrev Värdefull!

Nominera stipendiat

Om du vill nominera en ungdom till våra stipendier hittar du vårt formulär här. Till nomineringen

Nomineringen har deadline 30/9.

Ansökan om bidrag

Du har väl inte missat att du hittar ansökan direkt på webbplatsen. Till Ansökan

Länkar

Vimmerby Sparbank
Vimmerby Sparbanks nyhetsbrev Värdefull

Projekt Hjärtstartare

Läs mer om vårt projekt här