Ansökan

Ansökan om bidrag sändes till Sparbanksstiftelsen Vimmerby.
I din ansökan skall du utförligt presentera och beskriva ditt projekt. Tänk på att redovisa budget, finansiering, eventuellt övriga intressenter samt projektbeskrivning och målformulering.

Stiftelsens styrelse sammanträder minst varannan månad under året och tar då beslut i de inkomna ansökningarna. I beslutet tar styrelsen ställning till en eventuell medverkan i projektet och om bidragets storlek. Styrelsens beslut går inte att överklaga.

Den som beviljats bidrag har skyldighet att till styrelsen i den omfattning som beslutats redovisa utveckling och uppnådda resultat i det av stiftelsens stödda projektet. Stiftelsen förbehåller sig också rätten att återkalla eller ändra fattade beslut om projektet inte utvecklas enligt överenskommen plan eller i strid med de förutsättningar som fanns när beslutet fattades.

Frågor kan ställas till
Ulf Berg 070-207 29 32 eller e-post ulf@sparbanksstiftelsenvimmerby.se
Claes Roos 0492-171 01 eller e-post claes.roos@sparbanksstiftelsenvimmerby.se

Ansökan skickas till
Sparbanksstiftelsen Vimmerby
Rönnbärsgatan 26
598 37 Vimmerby

Nominera stipendiat

Om du vill nominera en ungdom till våra stipendier hittar du vårt formulär här. Till nomineringen

Ansökan om bidrag

Du har väl inte missat att du hittar ansökan direkt på webbplatsen. Till Ansökan

Länkar

Vimmerby Sparbank
Vimmerby Sparbanks nyhetsbrev Värdefull