Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet genom att som aktieägare i Vimmerby Sparbank verka för att Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas.

Utöver syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom Vimmerby kommun.

Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av ekonomiska bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Huvuddelen av pengarna används till bidrag, en mindre del till stipendier.

Nominera stipendiat

Om du vill nominera en ungdom till våra stipendier hittar du vårt formulär här. Till nomineringen

Nomineringen har deadline 30/9.

Ansökan om bidrag

Du har väl inte missat att du hittar ansökan direkt på webbplatsen. Till Ansökan

Länkar

Vimmerby Sparbank
Vimmerby Sparbanks nyhetsbrev Värdefull

Projekt Hjärtstartare

Läs mer om vårt projekt här